Transporter Płytkowy

Transporter płytkowy jest koniecznym urządzeniem w przypadku projektowania linii automatycznej pakowania i etykietowania produktów. Transporter może być kompletowany z zespołami wykonawczymi linii produkcyjnej, jak również może stanowić ostoję dla zespołów wykonawczych o małych gabarytach – na przykład stoper pneumatyczny

Gabaryty (bez transportera):

  • długość - 2500 [mm]
  • wysokość - od 970 do 1120 [mm]
  • szerokość pasa płytkowego - 82,5 [mm]